Close

خدمات زی‌نو

موسسه خردگاه زی‌‌نو خدمات آموزشی خود را در ۳ گروه زیر ارایه می‌کند:

مجموعه کارگاه‌های زی‌نو

مجموعه کارگاه‌های به‌هم‌پیوسته، متنوع و مکمل زیر سفر فوق‌العاده «راهبربودن» به شکل ابراز طبیعی را طی کمتر از ۱۵ ماه ممکن می‌کنند؛ جهت مطالعه توضیحات تکمیلی هر کارگاه، می‌توانید تب مربوط به همان کارگاه را فشار دهید:

معرفی کارگاه «گوش‌کردن» دوره زی‌نو

در طول همه این سال‌ها، کارگاه هنر گوش‌کردن همواره اولین بخش از کارگاه‌های زی‌نو بوده است؛ چراکه تا زمانی که گوش‌کردن خردجویان به سطح قابل قبولی نرسد، نمی‌توانیم از دریافت عمیق مطالب و در نتیجه استفاده از مفاهیم در عمل، اطمینان داشته باشیم. 

بر اساس آمار موسسه بین‌المللی گوش‌کردن، بیش از ۷۵ درصد یادگیری ما از طریق گوش‌کردن بوده‌است و این در حالی است که ما به طور متوسط تنها ۲۵ درصد از مواقع گوش می‌کنیم!

کارگاه هنر گوش‌کردن که بارها و بارها برای افراد و سازمان‌ها برگزار شده است، به طور محسوسی توانایی گوش‌کردن و سطح گوش‌کردن شما را افزایش می‌دهد؛ چنان که این رشد و اثرات فوق‌العاده آن برای خودتان و اطرافیان‌تان کاملا محسوس خواهد بود.

 • پیش نیاز این کارگاه انجام موفقیت‌آمیز مصاحبه ورودی دوره زی‌نو است.

 • کارگاه گوش‌کردن در طول ۱.۵ ماه برگزار می‌گردد.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۴۰ نفر است؛ مفاهیم گوش‌کردن در ۱۲ ساعت (۳ جلسه ۴ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم گوش‌کردن در ۶ ساعت (۳ جلسه ۲ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)

معرفی کارگاه «تیپ‌شناسی» دوره زی‌نو

کارگاه تیپ‌شناسی یک مجموعه «علمی-تجربی دانشگاهی» است که شامل چندین «تست معتبر»، «جزوه‌های آموزشی ادبیات موضوع»، «فیلم‌های ترجمه‌شده علمی و مفهومی»، «فعالیت‌های گروهی»، «بازی‌های موضوعی»، «اجرای نمایش» و «تمرینات کاربردی» متعدد و متنوع می‌باشد.

شما در این مجموعه کارگاه به لحاظ محتوایی روی مفهوم عمیق «تیپ‌شناسی شخصیت» کار می‌کنید. در مواردی کاربرد صحیح مفاهیم فوق با آنچه رایج شده کاملا متفاوت است؛ از این رو سعی داریم اصالت و ریشه‌های‌ آنها را در این مجال منتقل کنیم.

تیپ‌شناسی در دوره زی‌نو کاربرد ویژه‌ای دارد؛ «ادبیات» آن نیز توسط موسسان زی‌نو در طول سال‌های متمادی «توسعه یافته‌» است تاجاییکه برخی از «تست‌ها و مفاهیم» این کارگاه، در جهان مشابه ندارند؛ از طرفی تیپ‌شناسی پیوند کاربردی زیبایی با مباحث ابرازخود و حرمت‌کلام برقرار‌کرده است.

 • این کارگاه پس از کارگاه هنر گوش‌کردن برگزار می‌گردد.
 • کارگاه تیپ‌شناسی در طول ۴.۵ ماه برگزار می‌گردد.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۴۰ نفر است؛ مفاهیم تیپ‌شناسی در ۳۶ ساعت (۹ جلسه ۴ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم تیپ‌شناسی در ۱۸ ساعت (۹ جلسه ۲ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)

معرفی کارگاه «ابراز‌خود» دوره زی‌نو

کارگاه ابرازخود یک مجموعه «علمی-تجربی دانشگاهی» است که شامل چندین «تست معتبر»، «فیلم‌های ترجمه‌شده علمی و مفهومی»، «فعالیت‌های گروهی» و «تمرینات کاربردی» متعدد و متنوع می‌باشد.

شما در این مجموعه کارگاه به لحاظ محتوایی روی سه مفهوم  «ابراز»، «طبیعی‌بودن» و «خود» کار می‌کنید و با زدن تست‌های مربوطه از «هدایای تولد» خودتان شناخت بیشتری پیدا‌ می‌کنید؛ در ادامه حضور بیشتر توانایی‌ها و استعدادهایتان را در زندگی و کار روزمره خود تجربه می‌کنید.

دسترسی به هدایای تولد و ذات خود، مرحله‌ای بسیار حیاتی در «توانایی ابراز کردن» شما «به‌صورت طبیعی» محسوب می‌گردد؛ مرحله‌ای که کمی بعد امکان «راهبر‌بودن» شما را فراهم می‌کند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان بخش ابراز خود را اوج قدرت دوره زی‌نو می‌‌دانند.

 • این کارگاه پس از کارگاه تیپ‌شناسی برگزار می‌گردد.
 • کارگاه ابرازخود در طول ۲.۵ ماه برگزار می‌گردد.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۴۰ نفر است؛ مفاهیم ابرازخود در ۲۲ ساعت (۵ جلسه ۴ ساعته و ۱ جلسه ۲ ساعته آنلاین) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم ابرازخود در ۱۲ ساعت (۶ جلسه ۲ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)

معرفی کارگاه «حرمت‌کلام» دوره زی‌نو

کارگاه حرمت‌کلام یک مجموعه «علمی-تجربی دانشگاهی» است که بر اساس دوره راهبری موسسه ارهاد-جنسن (EJI) تنطیم و تالیف شده است. مفاهیم مطروحه در این کارگاه در ادامه کارگاه تیپ‌شناسی و ابراز خود بسیار موثر عمل می‌کنند.

شما در این مجموعه کارگاه به لحاظ محتوایی روی ۲ مفهوم به‌هم‌تنیده «انگاشت» و «تمامیت» کار می‌کنید و پس از آن مدل راهبری ارهاد-جنسن و پایه‌‌های راهبری آن مورد بحث و تمرین قرار می‌گیرد.

استقرار پایه‌های راهبری در شما، فرصت بیشتر توسعه سطوح شخصیت را ایجادکرده و در نتیجه بیش از پیش دسترسی شما را به «راهبر‌بودن» به عنوان ابراز‌طبیعی‌خود فراهم می‌کند؛ از آنجاکه این مهم در بستر حرمت‌کلام بیشتر محقق می‌گردد، نام این کارگاه را نیز حرمت‌کلام نامیده‌ایم.

 • این کارگاه پس از کارگاه ابرازخود برگزار می‌گردد.
 • کارگاه حرمت‌کلام در طول ۲ ماه برگزار می‌گردد.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۴۰ نفر است؛ مفاهیم حرمت‌کلام در ۱۶ ساعت (۴ جلسه ۴ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم حرمت‌کلام در ۸ ساعت (۴ جلسه ۲ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)

معرفی کارگاه «تصمیم‌گیری» دوره زی‌نو

یکی از مهارت‌های مهم راهبری، ایجاد فضای مناسب برای رسیدن به اجماع‌نظر و توافق رای در «تصمیم‌گیری»، در یک تیم با وجود نظرات بسیار متنوع و گاه حتی در ظاهر متضاد است.

در كارگاه تصمیم‌گیری، ضمن آشنایی با سایر مدل‌های تصميم‌گيری (خود‌رایی و رای‌گيری)، چگونگی تصميم‌گيری با «خرد‌جمعی و همسویی» را به‌صورت عملی تجربه می‌کنید؛ و آماده می‌شوید که در کسب‌وکار و زندگی خود از این مدل بیشتر استفاده کنید و از مزایای بسیار آن بهره ببرید.

در این کارگاه ضمن مرور ادبیات، مفاهیم کلیدی و کاربردی این مبحث را در قالب یک بازی مفرح و دسته جمعی تجربه می‌کنید؛ این بازی نیمه‌ساختاریافته‌ است و خودتان در شکل‌دهی به آن نقش اساسی دارید.

 • این کارگاه پس از کارگاه حرمت‌کلام برگزار می‌گردد.
 • کارگاه تصمیم‌گیری یک جلسه است.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم تصمیم‌گیری در ۲ ساعت و در ۲ گروه طرح می‌گردد.
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم تصمیم‌گیری در ۲ ساعت طرح می‌گردد.

معرفی کارگاه «ناب‌دیدن» دوره زی‌نو

در اين كارگاه، ادبيات و تاريخچه ذهن‌آگاهی یا به‌هوشياری (Mindfulness) مطرح می‌شود، فیلم‌های کوتاه منتخب ما در این زمینه پخش‌می‌گردد و در مورد مفاهیم آن گفتگو می‌شود.

در کارگاه هنر ناب‌دیدن پس از مرور مفاهیم این زمینه، الگوهای مختلف و «کاربردی» ذهن‌آگاهی در دنیای امروز را در قالب تمرینات مختلف، تجربه می‌کنید و همینطور می‌آموزید که چطور «تمرینات شخصی» خود را خلق کنید.

ذهن‌آگاهی که در ذات به هیچ‌وجه مفهوم تازه‌ای نیست اما‌ تاثیرات تازه شناخته‌شده عملی‌ و معتبر بسیاری دارد. از آنجاکه از منظر ما ناب‌دیدن تنها در وضعیت‌ذهنی‌‌ ناب، دل‌آگاه، توجه‌آگاه و یا پذیرا (Receptive) ممکن می‌گردد، ‌نام این کارگاه را ناب‌دیدن نامیدیم.

 • این کارگاه پس از کارگاه تصمیم‌گیری برگزار می‌گردد.
 • کارگاه هنر ناب‌دیدن در طول ۱ ماه برگزار می‌گردد.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم ناب‌دیدن در ۸ ساعت (۲ جلسه ۴ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم ناب‌دیدن در ۴ ساعت (۲ جلسه ۲ ساعته) طرح می‌گردد. (یک هفته در میان)

معرفی کارگاه «سومین توجه» دوره زی‌نو

مسیر راهبری راهی «آهسته و پیوسته» است که گاه دشوار به‌نظر می‌رسد؛ چنانچه بتوان دشواری‌‌اش را بخشی از سفر دید و با آن همنوا شد، راه آسوده‌تر و روان‌تر طی می‌گردد.

در اين كارگاه، یک فیلم بلند می‌بینید و چشم‌اندازی واقعی از سختی‌ها و در عین حال «شعف طی مسیر» برای‌تان به تصویر کشیده می‌شود؛ سپس در خصوص ادبيات تغيير موقعيت از «قربانی» به «جنگجو» و پس از آن «استادی» گفتگو خواهيم كرد.

فیلم فرصتی برای دیدن و تمرین از دریچه مفاهیم آن است. شما در‌نهایت موقعیت‌های کاروکسب و زندگی خود را از همین منظر ارزیابی کرده و برای تغییر موقعیت‌های لازم آماده می‌شوید.

 • این کارگاه پس از گذراندن ۱ جلسه از کارگاه ناب‌دیدن برگزار می‌گردد.
 • کارگاه سومین‌توجه یک جلسه است.
 • در ویرایش حضوری دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۴۰ نفر است؛ مفاهیم سومین‌توجه در ۴ ساعت طرح می‌گردد.
 • در ویرایش آنلاین دوره زی‌نو، ظرفیت این کارگاه ۲۰ نفر است؛ مفاهیم سومین‌توجه در ۲ ساعت طرح می‌گردد.

منتورینگ و کوچینگ زی‌نو

جلسه گشایش و مجموعه جلسات بودش برای خردجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های زی‌نو و همینطور برای مراجعانی که دوره زی‌نو را نگذرانده‌اند مهیاست. جهت مطالعه توضیحات تکمیلی هر بخش، می‌توانید تب مربوط به آن را فشار دهید:

معرفی «جلسه گشایش»

گشایش یک جلسه «منتورینگ» است که بنا به نیاز و درخواست خردجویان، فارغ‌التحصیلان یا مراجعان، در هر زمان (از آغاز دوره زی‌نو تا زمان دریافت نشان و پس از آن) و هر چند جلسه که لازم باشد قابل اجراست.

مربی در این جلسه برای «رفع موانع» یا «تسریع» پیشرفت‌تان با شما کار می‌کنید تا شما به «بهترین انتخاب» ممکن برای موقعیتی که در آن هستید دست پیدا می‌کنید.

از آنجاکه در واژه‌های توصیفی بسیاری از شرکت‌کنندگان از این جلسه کوتاه آنلاین، واژه «گشایش» و یا ‌معانی معادل آن تکرار می‌شوند، این جلسه را به همان نام خواندیم.

 • این جلسه در زمان دلخواه مراجع و به تعداد مورد نیاز قابل اجراست و پیش‌نیاز بودش محسوب می‌گردد.
 • گشایش، یک جلسه خصوصی است.
 • گشایش در یک جلسه ۲۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود.
 • این جلسه فقط به صورت آنلاین اجرا می‌گردد.

معرفی «دوره بودش»

بودش، مجموعه جلسات «کوچینگ» است که بنا به نیاز و درخواست خردجویان، فارغ‌التحصیلان یا مراجعان، در هر زمان (از آغاز دوره زی‌نو تا زمان دریافت نشان و پس از آن) و هر چند دوره که لازم باشد قابل اجراست.

در این جلسات، مربی در یک «سفر مشترک»، فرصت‌های «کشف» و «آگاهی» بیشتری برای شما ایجاد می‌کند؛ در ادامه شما با همراهی مربی، آگاهی‌های جدید خود را به «اقدامات عملی و کاربردی» تبدیل کرده و امکان به ثمر رساندن آنها را فراهم می‌کنید.

از آنجاکه در این جلسات «نو‌ع‌بودن» شما با اقدامات مد‌نظرتان و نیتی که روی آن کار می‌کنید تنظیم می‌گردد تا با بهره‌وری بیشتری عمل کنید، نام این دوره را بودش نامیدیم.

 • این دوره در زمان دلخواه مراجع و هر‌چند نوبت از آن که نیاز باشد قابل اجراست.
 • جلسات بودش، خصوصی است.
 • بودش در ۶ جلسه ۴۰ تا ۶۰ دقیقه‌ای و در طول ۱.۵ ماه برگزار می‌شود. (معمولا توالی جلسات آن، هفتگی است)
 • جلسات بودش امکان اجرا به دو روش آنلاین، حضوری و یا ترکیب آنها را به انتخاب مراجع دارد.

لازم به توضیح است تمامی جلسات مطابق با استانداردهای «فدراسیون بین‌المللی کوچینگ» و با رعایت کامل قوانین و «معیارهای اخلاقی» این فدراسیون، توسط مربی که خود نیز از «اعضای رسمی» این فدراسیون است برگزار می‌گردند.

دریافت نشان راهبری زی‌نو

کارگاه توانش و درخواست نشان، مختص خردجویانی است که دوره زی‌نو را به پایان رسانده‌اند و قصد دارند شرایط کمی و کیفی احراز نشان راهبری زی‌نو را کسب کنند. جهت مطالعه توضیحات تکمیلی هر یک، می‌توانید تب مربوط به آن را فشار دهید:

معرفی «کارگاه توانش»

در این کارگاه در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های فلسفه غرب و فلسفه شرق در مورد مفاهیم «تغییر و تحول» گفتگو می‌کنیم؛ همین‌طور دنیای «شدن و بودن» را، در مفهوم و تجربه، در شرایط واقعی تمرین می‌کنیم.

در توانش‌، شما به طور عملی یک موضوع مهم در کاروکسب یا زندگی‌تان را انتخاب می‌کنید و با حمایت مربی، راهبری موقعیت‌های آن را تا حصول نتیجه تمرین می‌کنید و از همین طریق فرصت کشف‌های بزرگی از خود را می‌یابید.

در این کارگاه شما در مسیر کشف «نیت»، «منظور زندگی» و «رسالت» خود قدم بر‌می‌دارید، همراستایی کاروکسب‌تان را با نیت خودتان می‌سنجید و فرصت اصلاح را می‌یابید. در این مسیر بر توانمندی شما به طور محسوس افزوده می‌گردد و این دلیل انتخاب نام توانش‌ برای این دوره است.

 • این کارگاه پس از اقدام شما برای دریافت نشان راهبری زی‌نو برگزار می‌گردد.
 • توانش ۱۶ ساعت مفید است و در طول ۴ ماه برگزار می‌گردد.
 • این دوره به صورت آنلاین و حضوری اجرا می‌شود.
 • ظرفیت این دوره ۲۰ نفر است و در ۸ جلسه ۲ ساعته برگزار می‌گردد. (یک هفته در میان)

توضیحات «دریافت نشان»

خردجویانی که از دوره زی‌نو فارغ‌التحصیل شده‌اند و خود را آماده دریافت نشان می‌دانند و همینطور مایلند نشان خود را دریافت نمایند، می‌توانند برای دریافت نشان اقدام نمایند.

با اقدام برای نشان، عملا شما متعهد می‌شوید تا شرایط «کمی و کیفی» دریافت آن را کسب کنید. این انگیزه و انرژی سبب «رشد بیشتر» شما و همینطور مستقر شدنتان در سطح راهبری مطلوب می‌گردد.

گزارشات دارندگان نشان بیان می‌کند که وجود نشان بسیار «الهام‌بخش» بوده و در موارد متعددی تاثیر شایانی بر «عبور آگاهانه‌تر» آنها از سختی‌ها داشته است و همینطور یادآور تعهدشان به خودشان و مسیر راهبری بوده‌ است.

 • پیش‌نیاز دریافت نشان، اتمام دوره توانش است.
 • درخواست‌های خردجویان و آمادگی آنها برای دریافت نشان از طریق پرسشنامه خودارزیابی، آزمون دانش راهبری زی‌نو و مصاحبه با مربی، سنجیده می‌شود.
 • در این مسیر نیز مربی کماکان همراه شماست و در صورت نیاز شما را به موثرترین مسیر جهت کسب آمادگی احراز نشان هدایت می‌کند.
 • در نهایت پس از اطمینان از وجود صلاحیت‌های راهبری لازم در خردجوی متقاضی، نشان راهبری زی‌نو طی مراسمی رسمی اهدا می‌گردد.