Close

توسعه هنر راهبری

در کار و کسب و زندگی

تجربه عمیق مفاهیم اصیل تحولی

در کارگاه‌های تعاملی

دسترسی اول شخص به راهبر بودن

از طریق انجام تمرینات

تجربه راهبری به شکل ابراز طبیعی

در کار و کسب و زندگی

خردگاه‌ زی‌نو چه می‌کند؟

پدرام طالبی‌طاهر بنیان‌گذار خردگاه‌ زی‌نو، با یاری همکاران توانمندش دوره تحولی-راهبری زی‌نو را برگزار می‌کند؛ کارگاه‌های این دوره بنا‌ به کاربرد هر یک از آن‌ها به شکل‌های متنوع، به صورت تعاملی و بر مبنای استفاده از مهارت‌های منتورینگ و کوچینگ طراحی شده‌اند.

سال‌هاست خردگاه زی‌نو به صورت متمرکز و مستمر هنر راهبری را در مدیران، پزشکان، هنرمندان، صاحبان مشاغل و هر فرد جویای تحولی اصیل و ماندگار، توسعه می‌دهد؛ به طوری که هر‌ یک بتوانند در ابراز‌ طبیعی‌ خویش موقعیت‌های کار‌ و‌ کسب و زندگی خود را هدایت کنند. به زبان ساده‌تر بتوانند در هر شرایطی بهترین شکل نوع‌ بودن خود باشند و موثرترین شیوه عملکرد خود را به اجرا درآورند.

این مهم از طریق تمرین مستمر در یک سفر آهسته و پیوسته‌ تحولی برای تمامی شرکت‌کنندگان فراهم می‌شود و تا آنجا پیش می‌رود که یک مسیر عصبی جدید در مغز ایجاد کند: مسیر کنش‌گری آگاهانه.

وجود کارگاه‌های به هم پیوسته و مکمل، در‌ مجموع شرکت‌کننده را با یک سفر تمام عیار و پر از تجربه‌‌های ناب و غنی روبرو می‌کند.

چرا خردگاه‌ زی‌نو؟

مربی حرفه‌ای

متودولوژی کارآمد

روش تدریس تحولی

پشتوانه علمی و تجربی

تیم اجرایی توانا

سامانه آموزش مدرن

سال‌ها تجربه موفق

نشان راهبری زی‌نو

گواهی‌نامه پایان دوره

دوره زی‌نو

تمامی کارگاه‌ها با مربی‌گری پدرام طالبی‌طاهر که از اعضای رسمی فدراسیون بین‌المللی‌ کوچینگ (ICF) و کوچ حرفه‌ای مورد تایید (PCC) این فدراسیون و همین‌طور مربی رسمی ذهن‌آگاهی (Mindfulness) و برنامه کاهش استرس بر اساس ذهن‌آگاهی (MBSR) است، برگزار می‌شود.

این مجموعه کارگاه‌ها شما را از موقعیتی که در آن هستید، از نظر دانش، تجربه و شرایط کار و کسب و زندگی، به سمت راهبری موثرتر آن‌ها هدایت می‌کند. این دوره به گونه‌ای طراحی‌ شده‌ است که آهسته و پیوسته شما را در مسیر تجربه و رشد نگه دارد. شما در این سفر، راهبر‌ بودن را در موقعیت‌های بسیاری تجربه می‌کنید و به مرور این روش‌ طبیعی زندگی شما می‌شود.

دوره زی‌نو در ۷ بخش مکمل و به‌ هم‌ پیوسته زیر که هر کدام شامل ۶ کارگاه است، برگزار می‌شود:

  • فلسفه تحول‌ و هنر گوش‌ سپردن ناب
  • انگاشت‌های پیش‌فرض نه‌گانه ایرانی
  • توسعه سطوح و فراتر از شخصیت بودن
  • هم‌فضایی، خلق و انگاشت‌های نوپدید 
  • کشف هدایای تولد و ابراز طبیعی وجود
  • من به عنوان یک انسان کلامم هستم
  • ذهن‌آگاهی، ناب‌ دیدن و سومین توجه

مجموعه کارگاه‌های به ‌هم ‌پیوسته، متنوع و مکمل دوره زی‌نو، که توسط پدرام طالبی‌طاهر بنیان‌گذار خردگاه زی‌نو طراحی و تدوین شده است، سفر فوق‌العاده راهبر بودن به شکل ابراز طبیعی را طی ۱۲ ماه برای شما ممکن می‌کند.

گزارشات و مطالعات متعدد بلند مدت، حاکی از آن است که دوره علمی-تجربی زی‌نو، مسیر نو شدن و نو ماندن واقعی بسیاری را در کار و کسب و زندگی آن‌ها فراهم کرده است. 

از کجا آغاز کنم؟

برای ورود به دنیای راهبری، لازم است از خودتان آغاز کنید!

خردگاه زی‌نو بستری فراهم می‌کند که شما بتوانید با تغییر توجه از محیط پیرامون به درون‌تان، دسترسی به خودتان را سهل‌تر و سریع‌تر کنید و از این طریق گام به گام در سطوح راهبری پیش بروید. در زی‌نو دسترسی شما به راهبر بودن را با دریافت نشان راهبری زی‌نو جشن می‌گیریم.