Close

هدیه و تخفیف‌ها

هدیه معرف
  • هر یک از خردجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های زی‌نو، به اعتبار زی‌نویی‌ بودن‌شان می‌توانند برای هر تعداد از اعضای خانواده، دوستان و همکاران‌شان که مایلند، هدیه‌ای معادل یک نوبت‌پرداخت از خردگاه زی‌نو دریافت و از طرف خودشان اهدا کنند.
تخفیف همکاران
  • خردگاه زی‌نو به همکارانی که در یک سازمان یا مجموعه مشغول به کار هستند و به‌ صورت سه نفره یا بیشتر در یک دوره زی‌نو شرکت می‌‌کنند، تخفیفی معادل یک نوبت‌پرداخت به هر ‌یک از آن‌ها اختصاص می‌دهد.
تخفیف زوج‌ها
  • خردگاه زی‌نو به زوج‌هایی که با هم در یک دوره زی‌نو شرکت می‌‌کنند، تخفیفی معادل یک نوبت‌پرداخت به هر ‌یک از آن‌ها اختصاص می‌دهد.
شرایط استفاده
  • امکان استفاده از هدیه معرف و تخفیف همکاران یا زوج‌ها، برای تمام شرکت‌کنندگان در دوره‌های زی‌نو فراهم است.
  • هدیه معرف و تخفیف همکاران یا زوج‌ها، تنها به شرکت‌کنندگانی تعلق می‌گیرد که برای بار اول در دوره زی‌نو شرکت می‌کنند. زی‌نویی‌ها از تخفیف‌های ویژه خودشان، برای شرکت مجدد در دوره برخوردارند.
  • به هر شرکت‌کننده تنها یکی از دو تخفیف همکاران یا زوج‌ها تعلق می‌گیرد.
  • هر شرکت‌کننده می‌تواند از یک هدیه معرف و حداکثر از یک تخفیف به‌ صورت همزمان استفاده نماید که در این صورت حداکثر معادل دو نوبت‌پرداخت از پیش‌پرداخت کسر می‌شود.
  • استفاده از هدیه معرف صرفا در پیش‌پرداخت امکان‌پذیر است. 
  • تخفیف همکاران یا زوج‌ها در پیش‌پرداخت یا نوبت‌ اول قابل استفاده است.
  • لازم است شرکت‌کنندگان برای استفاده از هدیه معرف و تخفیف همکاران یا زوج‌ها به واتس‌اپ واحد ثبت‌نام خردگاه زی‌نو پیام دهند.