Close

هدیه و تخفیف دوره‌های فردی زی‌نو

هدیه معرف
  • هر یک از خردجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های فردی‌ زی‌نو، به اعتبار زینویی‌ بودن‌شان می‌توانند برای هر تعداد از اعضای خانواده، دوستان و همکاران‌شان که مایلند، هدیه‌ای معادل یک نوبت‌پرداخت از خردگاه زی‌نو دریافت کرده و از طرف خودشان اهدا می‌کنند.
تخفیف همکاران
  • خردگاه زی‌نو، به همکارانی که در یک سازمان یا مجموعه مشغول به کار هستند و به‌صورت ۳ نفره یا بیشتر در یک دوره فردی زی‌نو شرکت می‌‌کنند، تخفیفی معادل یک نوبت‌پرداخت به هر ‌یک از آن‌ها اختصاص می‌دهد.
تخفیف زوج‌ها
  • خردگاه زی‌نو، به زوج‌هایی که با هم در یک دوره فردی زی‌نو شرکت می‌‌کنند، تخفیفی معادل یک نوبت‌پرداخت به هر ‌یک از آن‌ها اختصاص می‌دهد.
شرایط استفاده
  • امکان استفاده از هدیه معرف و تخفیف همکاران یا زوج‌ها، برای تمام شرکت‌کنندگان در دوره‌های زی‌نو فراهم است.
  • هدیه معرف و تخفیف همکاران یا زوج‌ها، تنها به شرکت‌کنندگانی تعلق می‌گیرد برای بار اول در دوره زی‌نو شرکت می‌کنند. زی‌نویی‌ها از تخفیف‌های ویژه خودشان، برای شرکت مجدد در دوره برخوردارند.
  • به هر شرکت‌کننده تنها یکی از ۲ تخفیف همکاران یا زوج‌ها تعلق می‌گیرد.
  • هر شرکت‌کننده می‌تواند از یک هدیه معرف و حداکثر از یک تخفیف به‌صورت همزمان استفاده نماید که در این صورت حداکثر معادل ۲ نوبت‌پرداخت از پیش‌پرداخت کسر می‌گردد.
  • استفاده از هدیه معرف صرفا در پیش‌پرداخت امکان‌پذیر است. 
  • تخفیف همکاران یا زوج‌ها در پیش‌پرداخت یا نوبت‌ اول قابل استفاده است.
  • لازم است شرکت‌کنندگان برای استفاده از هدیه معرف و تخفیف همکاران یا زوج‌ها، با مسوول روابط عمومی و ثبت‌نام زی‌نو تماس بگیرند.